گزارش پیشرفت پروژه پدافند ارتش 1400/02/04

پیش فروش پدافند

پروژه پدافند ارتش در مطلب زیر ویدئو و تصاویر مرتبط با پیشرفت پروژه پدافند ارتش را قرار خواهیم داد و آنرا آپدیت خواهیم کرد ، آخرین آپدیت به تاریخ چهارم اردیبهشت سال 1400 میباشد اگر از بلوار پژوهش رد شده باشید نزدیکترین پروژه به بلوار پروژه پدافند هوایی ارتش میباشد و پیشرفت چشم گیری که … ادامه