گزارش پیشرفت پروژه پدافند ارتش 1400/03/23

پروژه پدافند ارتش با توجه به سرعت چشمگیر پروژه پدافند ارتش بر آن شدیم تا با بروزرسانی آخرین اطلاعات ساخت پروژه شما خریداران محترم را در جریان آخرید رویدادهای پروژه قرار دهیم . توجه داشته باشید بروزرسانی مطلب زیر به تاریخ 23 خرداد ماه سال 1400 میباشد برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون فروش پروژه پدافند … ادامه