گزارش پیشرفت پروژه پدافند ارتش 1400/03/23

پروژه پدافند ارتش با توجه به سرعت چشمگیر پروژه پدافند ارتش بر آن شدیم تا با بروزرسانی آخرین اطلاعات ساخت پروژه شما خریداران محترم را در جریان آخرید رویدادهای پروژه قرار دهیم . توجه داشته باشید بروزرسانی مطلب زیر به تاریخ 23 خرداد ماه سال 1400 میباشد برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون فروش پروژه پدافند … ادامه

گزارش پیشرفت پروژه پدافند ارتش 1400/02/04

پیش فروش پدافند

پروژه پدافند ارتش در مطلب زیر ویدئو و تصاویر مرتبط با پیشرفت پروژه پدافند ارتش را قرار خواهیم داد و آنرا آپدیت خواهیم کرد ، آخرین آپدیت به تاریخ چهارم اردیبهشت سال 1400 میباشد اگر از بلوار پژوهش رد شده باشید نزدیکترین پروژه به بلوار پروژه پدافند هوایی ارتش میباشد و پیشرفت چشم گیری که … ادامه